Ιατρικό λογισμικό Medicine Office - Χαρακτηριστικά

Ιατρικός φάκελος ασθενούς

Ιατρικός Φάκελος Ασθενούς

  Ο ιατρικός φάκελος ασθενούς περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του ασθενούς. Το πρόγραμμα διαχείρισης ασθενών κατανέμεται σε ενότητες όπως: στοιχεία ασθενούς, κάρτα ασθενούς, ιστορικό επισκέψεων, ιστορικό των ραντεβού, κλινικές εξετάσεις, παρακλινικές εξετάσεις, οι καταχωρημένες πληροφορίες στο πρόγραμμα αρχειοθέτησης ασθενών εμφανίζονται ταξινομημένες κατά αύξουσα χρονολογική σειρά για να βοηθούν τον ιατρό να αξιολογεί γρήγορα και αποτελεσματικά την πορεία του ασθενούς.
  Υπάρχει δυνατότητα πλήρους παραμετροποίησης για τον ιατρικό φάκελο ασθενούς σε συνεννόηση με τον ιατρό έτσι ώστε να καλύπτει τις ανάγκες του καθώς και η δυνατότητα προσθήκης εξειδικευμένων λειτουργιών ανά ειδικότητα (π.χ. καμπύλες ανάπτυξης για παιδιάτρους, αναλυτική καταγραφή ιστορικού για ψυχιάτρους κτλ).
Διαχείριση Ραντεβού

Διαχείριση Ραντεβού

  Η διαχείριση ραντεβού γίνετε μέσω της ενότητας του ημερολογίου η οποία δίνει την δυνατότητα διαχείρισης των ραντεβού των ασθενών εύκολα και γρήγορα συμβάλοντας στον σωστό προγραμματισμό τους.  
  Μέσω της δυνατότητας των υπενθυμίσεων για τον προγραμματισμό των επόμενων ραντεβού αλλά και των εξετάσεων αυξάνετε η ικανοποίηση των πελατών καθώς μειώνετε τον χρόνο αναμονής και δεν υπάρχει ο κίνδυνος παράληψης προγραμματισμένων εξετάσεων.   
  Όλα αυτά σε συνδυασμό με την δυνατότητα αποστολής email και sms στους ασθενείς βελτιώνουν την γραμματειακή υποστήριξη και μειώνουν τα no-shows των ασθενών.
Ειδοποιήσεις

Ειδοποιήσεις

Οι Ειδοποιήσεις είναι οργανωμένες σε ξεχωριστή ενότητα εκείνη των ειδοποιήσεων, αυτό συμβάλει στην οργάνωση ιατρείου καθώς περιέχει ταξινομημένα κατά ημερομηνία τα γεγονότα που θέλετε να θυμάστε καθώς προγραμματίζετε το ιατρικό πρόγραμμα σας, με αυτόν τον τρόπο ο ιατρός είναι πάντα ενήμερος για σημαντικά ραντεβού ή άλλα συμβάντα που αφορούν το ιατρείο.
Εκτυπώσεις

Εκτυπώσεις Αναφορών

  Οι εκτυπώσεις αναφορών απο τον ιατρικό φάκελο ασθενούς δίνουν την δυνατότητα στον ιατρό να έχει πλήρη και γρήγορη εικόνα του ασθενούς. Οι εκτυπώσεις μπορούν να παραμετροποιηθούν με βάση τις ανάγκες του ιατρού για να βγάζει τα σωστά συμπεράσματα και γνωματεύσεις
  Με αυτόν τον τρόπο ο ιατρός μπορεί αποτελεσματικά και γρήγορα να επικεντρωθεί στον ασθενή με βάση τα στοιχεία απο τις εκτυπώσεις και όχι στην αναζήτηση πληροφοριών για το ιστορικό του ασθενούς. 
Ασφάλεια

Ασφάλεια

  Η εφαρμογή Medicine Office φιλοξενείται σε Data Center, το οποίο παρέχει μέγιστη ασφάλεια και φυσική πρόσβαση, στις εγκαταστάσεις και όχι στα δεδομένα, μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
  Όλα τα ιατρικά δεδομένα και τα δεδομένα ασθενών είναι κρυπτογραφημένα με τον αλγόριθμο sha256 και δημόσιο κλειδί RSA 2048 bits, επιπλέον είναι προσβάσιμα μόνο με χρήση του κωδικού πρόσβασης του κάθε ιατρού και μόνο μέσω της εφαρμογής, η πρόσβαση δεν επιτρέπετε σε κανέναν άλλο συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού διαχείρισης / ενημέρωσης του λογισμικού και της πλατφόρμας.
  Τα backup (αντίγραφα ασφαλείας) της βάσης δεδομένων και των σχετικών αρχείων γίνεται καθημερινά διασφαλίζοντας την ακεραιότητα και την πληρότητα τους.
Πρόσβαση από όλες τις συσκευές

Πρόσβαση Από Όλες Τις Συσκευές

  Η πρόσβαση από όλες τις συσκευές όπως: το κινητό σας τηλέφωνο ή το tablet σας καθώς και από οποιοδήποτε Η/Υ που διαθέτει σύνδεση ιντερνέτ, σε όλες τις αποθηκευμένες πληροφορίες στις ημέρες μας είναι απαραίτητη και αναμενόμενη απο κάθε σύγχρονη εφαρμογή ιατρείου για αυτό και παρέχετε απο το ιατρικό λογισμικό Medicine Office.
  Το ιατρικό λογισμικό Medicine Office για την χρησιμοποίηση του δεν χρειάζετε καμία εγκατάσταση.
  Η εφαρμογή ιατρείου Medicine Office είναι απλή, γρήγορη και άμεση. Ο ιατρικός φάκελος ασθενούς, τα ραντεβού και οι ειδοποιήσεις είναι προσβάσιμα ακόμη και εκτός ιατρείου, απλώς έχοντας μία συσκευή με πρόσβαση στο Internet.
Ευχρηστία

Ευχρηστία

  Το ιατρικό πρόγραμμα Medicine Office προσφέρει ευχρηστία ώστε να εξοικονομείτε πολύτιμο χρόνο για τους ασθενείς σας και όχι στην οργάνωση ιατρείου. Η εξοικείωση με το πρόγραμμα διαχείρισης ασθενών, τις ειδοποιήσεις, τις εκτυπώσεις και τις υπόλοιπες λειτουργίες που έχει το ιατρικό πρόγραμμα Medicine Office είναι κατά μέσο όρο 1-2 ημέρες.
Η διασύνδεση της εφαρμογής Medicine Office με την συνταγογράφιση δίνει την δυνατότητα άντλησης και καταχώρισης των στοιχείων του ασθενή μόνο με το Α.Μ.Κ.Α ή το Ε.Κ.Α.Α
Μέσω της συνταγογράφησης αντλούνται πληροφορίες σχετικά με την τελευταία ημερομηνία και ώρα συνταγογράφησης του ασθενή, τα συνταγογραφούμενα φάρμακα του και κατόπιν έγκρισης απο τον ασθενή τυχόν αντενδείξεις - δυσανεξίες που έχει.
Μέσω της συνταγογράφισης αντλούνται πληροφορίες σχετικά με τις καταχωρημένες επισκέψεις του ασθενή και δίνετε η δυνατότητα εκτύπωσης της επίσκεψης, προβολής της και εκτύπωσης των παραπεπτικών.
Μέσω της συνταγογράφησης αντλούνται πληροφορίες σχετικά με τις καταχωρημένες συνταγές του ασθενή και δίνετε η δυνατότητα εκτύπωσης της συνταγής και προβολής της.
Μέσω της συνταγογράφησης αντλούνται πληροφορίες σχετικά με τα καταχωρημένα παραπεμπτικά του ασθενή και δίνετε η δυνατότητα εκτύπωσης του παραπεμπτικού και προβολής του.
Μέσω της συνταγογράφησης αντλούνται πληροφορίες σχετικά με τις καταχωρημένες συνταγές του ασθενή απο άλλο ιατρό και δίνετε η δυνατότητα εκτύπωσης της συνταγής και προβολής της.
Μέσω της συνταγογράφησης αντλούνται πληροφορίες σχετικά με τα καταχωρημένα παραπεμπτικά του ασθενή απο άλλο ιατρό και δίνετε η δυνατότητα εκτύπωσης του παραπεμπτικού και προβολής του.
Η εφαρμογή δίνει την δυνατότητα ορισμού δικαιωμάτων στους χρήστες της εφαρμογής για καθορισμό των στοιχείων που θα μπορούν να δουν από το αρχείο.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία : Ο πλήρης ιατρικός φάκελος ασθενούς, η διαχείριση ραντεβού, οι ειδοποιήσεις, οι εκτυπώσεις αναφορών, η ασφάλεια, η πρόσβαση από όλες τις συσκευές , η ευχρηστία και η διασύνδεση με την ηλεκτρονική συνταγογράφιση κάνουν πλήρες το πρόγραμμα αρχειοθέτησης ασθενών Medicine Office.